slide1

Novinky

Kontakt

Všeobecné výhlásenie

Prezeraním internetovej stránky Bena-servis s.r.o. (ďalej len BENA) súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

 

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti BENA. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. BENA zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

 

BENA si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

 

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve BENA alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou BENA. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom BENA.

 

Všetky osobné údaje získava BENA od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kariéra, kontakt) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Non stop

BENA - SERVIS s.r.o.

Centrálny dispečing :
 
Kostolná 20, 044 13 Valaliky
Tel.: 055 / 72 99 444
fax : 055 / 72 99 445
E-mail: 
bena@bena.sk
 
Servisné stredisko, miesto výjazdu - Košice
Servisné stredisko, miesto výjazdu - Žilina
Servisné stredisko, miesto výjazdu - B.Bystrica
Servisné stredisko, miesto výjazdu - Kežmarok