slide1

Novinky

Kontakt

Odborné prehliadky

Zabezpečujeme komplexné odborné prehliadky a revízie čerpacích staníc. Všetky revízie sú vykonávané našim školeným personálom. K odborným prehliadkám patria:

  • skúšky tesnosti nádrží a potrubných rozvodov s vydaním protokolov                                podľa STN 75 3415 
  • meranie hrúbky stien ultrazvukom s vydaním protokolov                                                     podľa STN 75 3415 a STN 65 0201
  • vizuálna kontrolu s vydaním protokolov                                                                                                podľa STN 75 3415 a STN 65 0201
  • meranie účinnosti odsávania  benzínových pár v zmysle vyhlášky  MŽP SR č. 361/2010
  • príprava rekuperácie na meranie účinnosti odsávania benzínových pár oprávnenou osobou
  • preventívne prehliadky výdajnej technológie
  • periodickú kontrolu nepriebojných poistných armatúr podľa EN 12 874
  • opravu a montáž určených meradiel
  • odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení podľa STN 33 1500, STN 33 2000-6:2007, STN EN 60079-17 a Vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Zb.

 

Non stop

BENA - SERVIS s.r.o.

Centrálny dispečing :
 
Kostolná 20, 044 13 Valaliky
Tel.: 055 / 72 99 444
fax : 055 / 72 99 445
E-mail: 
bena@bena.sk
 
Servisné stredisko, miesto výjazdu - Košice
Servisné stredisko, miesto výjazdu - Žilina
Servisné stredisko, miesto výjazdu - B.Bystrica
Servisné stredisko, miesto výjazdu - Kežmarok