slide1

Novinky

Kontakt

Systém merania výšky hladín PHM

Automatizovaný systém merania v nádržiach

Site Sentinel Model 1

Charakteristika systému

 • BENA-SERVIS - technológie pre čerpacie staniceGrafický display s medzinárodnými, užívateľsky prívetivými ikonami
 • Štyri funkčné tlačidlá umožňujú prístup k informáciám o stave paliva v reálnom čase, dodávke, alarmovým stavom a k informáciám o úniku paliva
 • Hrubý a čistý objem nádrže, výška hladiny produktu, hladiny vody a teplota sú zobrazené pre každú nádrž individuálne
 • Systém používa medzinárodné formáty dátumu a času
 • Systémové rozhrania pre väčšinu zariadení POS
 • Až 16 sond alebo snímačov je možné pripojiť v ľubovoľnej kombinácii
 • Certifikovaná metóda sledovania úniku paliva vyhovuje predpisom úradu Environmental Protection Agency v U.S.
 • Programovateľné automatické sledovanie úniku paliva môže byť nastaviteľné na vykonanie testu denne, týždenne, mesačne a ročne
 • Charakteristiky systému a rôzne varianty môžu byť upravené podľa želania zákazníka podľa individuálnych potrieb
 • Obslužný program SiteConnect™, v prostredí OS Windows umožňuje ľahkú konfiguráciu systému
 • Možnosť pripojenia interného modemu a externej tlačiarne hlásení
 • Komunikačné porty RS-232 sú k dispozícii na pripojenie systému k PC alebo modemu
 • Systém je vybavený s jedným vstupom a dvomi výstupmi pre pripojenie externých zariadení, ako napríklad alarm preplnenia a detektory úniku

Audiovizuálnym spôsobom sú zobraziteľné alarmy:

 • BENA-SERVIS - technológie pre čerpacie staniceveľmi nízka hladina produktu (zastavenie)
 • nízka hladina produktu (záznam)
 • vysoká hladina produktu (alarm)
 • veľmi vysoká hladina produktu (preplnenie)
 • vysoká hladina vody (varovanie)
 • veľmi vysoká hladina vody (alarm)
 • čidlo
 • detekcia úniku
 • Upozornenie na dodávku a automatický záznam o dodávke
 • Systém poskytuje programovateľný korekciu pre kalibráciu litrovacích tabuliek

Správy

 • Správy môžu byť zobrazené na grafickom displeji zariadenia, prenesené do PC pomocou programu SiteConnect™ alebo vytlačené na externej tlačiarni
 • Systém používa medzinárodné ikony na vytváranie správ o stave zásob, dodávke, úniku paliva a stave alarmov
 • Systémové správy sa generujú s metrickým alebo anglickým systémom merných jednotiek Sondy a čidla
 • Všetky sondy a čidlá sú certifikované a vyhovujú a/alebo presahujú predpisy úradu Environmental Protection Agency v U.S. (úrad pre ochranu životného prostredia)
 • Sledovania uniku paliva sú certifikované s parametrami 0,1 galónov/hodina (0,38 litrov/hodina) s objemovým testom nepriepustnosti a 0,2 galónov/hodina (0,76 litrov/hodina) s mesačným testom uniku paliva
 • Sondy a čidlá môžu byť uložené v spoločných inštalačných potrubiach kvôli zníženiu nákladov

Sondy a snímače

 

Sonda – sa vkladá priamo do nádrže a slúži na meranie hladiny paliva a vody a k meraniu teploty paliva v nádrži. Skladá sa elektronickej hlavy, dvoch plavákov (jeden na palivo a jeden na vodu) a z piatich senzorov teploty. Zabudovaná elektronika komunikuje s riadiacou jednotkou. Nastavené parametre sú uložené v pamäti sondy a po pripojení sondy do systému sú v priebehu konfigurácie automaticky prenesené do riadiacej jednotky.

 

Snímače– môžu byť umiestnené do špeciálnych šácht monitorujúcich spodnú vodu v okolí palivových nádrží, v blízkosti palivových potrubí alebo do medziplášťového priestoru nádrží. Je ich možné používať všade tam kde je potrebné sledovať únik benzínových pár.

Non stop

BENA - SERVIS s.r.o.

Centrálny dispečing :
 
Kostolná 20, 044 13 Valaliky
Tel.: 055 / 72 99 444
fax : 055 / 72 99 445
E-mail: 
bena@bena.sk
 
Servisné stredisko, miesto výjazdu - Košice
Servisné stredisko, miesto výjazdu - Žilina
Servisné stredisko, miesto výjazdu - B.Bystrica
Servisné stredisko, miesto výjazdu - Kežmarok