slide1

Novinky

Kontakt

Skladovacie nádrže pre PHM

Dodávame, inštalujeme a servisujeme nadzemné aj podzemné nádrže na skladovanie PHM. Zákazníkovi vieme poskytnúť následujúce služby:

 • odborné poradenstvo pri výbere vhodných nádrží
 • vložkovanie nádrží oceľovou a plastovou vložkou
 • litrovanie nádrží laserovou metódou
 • čistenie a odkaľovanie nádrží
 • tesnostné skúšky, meranie hrúbky stien ultrazvukom a vizuálnu kontrolu nádrží s vydaním protokolov podľa podľa STN 75 3415, STN 65 0201, STN 75 3415
 • dodávky, montáž a revízie indikačných systémov
 • delenie a spájanie komôr nádrží
 • montáž a servis kontinuálne merania výšky hladín, plavákových snímačov, snímačov únikov
 • revízie elektrických zariadení a bleskozvodov
 • predaj použitých nádrží
 • generálne opravy nádrží

Non stop

BENA - SERVIS s.r.o.

Centrálny dispečing :
 
Kostolná 20, 044 13 Valaliky
Tel.: 055 / 72 99 444
fax : 055 / 72 99 445
E-mail: 
bena@bena.sk
 
Servisné stredisko, miesto výjazdu - Košice
Servisné stredisko, miesto výjazdu - Žilina
Servisné stredisko, miesto výjazdu - B.Bystrica
Servisné stredisko, miesto výjazdu - Kežmarok