slide1

Novinky

Kontakt

O spoločnosti

Firma BENA-SERVIS s.r.o. pôsobi na trhu od roku 1994. Spoločnosť patrí k lídrom v oblasti služieb poskytovaných pre prevádzkovateľov a vlastníkov čerpacích staníc.

 

BENA-SERVIS s.r.o. zaviedla a používa systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001 / EN ISO 9001 : 2015.

 

BENA-SERVIS s.r.o. disponuje pracovníkmi s potrebnými platnými úradnými oprávneniami pre zabezpečenie všetkých potrebných činnosti pri výstavbe a servise čerpacích staníc. Firma disponuje trvalými servisnými strediskami v Košiciach, Banskej Bystrici, Kežmarku a Žiline.

 

Hlavné predmety činnosti BENA-SERVIS, s.r.o. sú:

 • servis, dodávka a montáž technologických celkov čerpacích staníc
 • predaj, záručný a pozáručný servis výdajných stojanov ADAST, WAYNE DRESSER, SCHLUMBERGER, GILBARCO, TOKHEIM, TATSUNO - BENČ a ďalších
 • servis samoobslužných výdajných systémov
 • odborné prehliadky (meranie účinnosti odsávania pár, kontrola poistných armatúr)
 • vystavenie revíznych protokolov podľa STN
 • dodávky, inštalácia a servis systémov merania hladín
 • čistenie nádrží
 • skúšky tesnosti
 • defektoskopia (UTT, VT) 
 • predaj nových aj repasovaných nádrži
 • repasacia, vložkovanie, delenie a izolovanie nádrží
 • litrovanie (kalibrácia) nádrží laserovou metódou
 • rekonštrukcie technológií ČS (potrubia kovové aj plastové)
 • likvidácia nebezpečných odpadov vzniknutých pri prevádzke ČS
 • predaj používaných repasovaných technológií
 • predaj a servis vybavenia pre ČS (autokompresory, vysávače, prenosné pneuhustiče a pod.)
 • montáž a servis fiškálnych tlačiarní, riadiacich a pokladničných systémov
 • montáž a servis kamerových zabezpečovacích systémov
 • stavebná činnosť sonna.com.ua/catalog/pokryvala/

Non stop

BENA - SERVIS s.r.o.

Centrálny dispečing :
 
Kostolná 20, 044 13 Valaliky
Tel.: 055 / 72 99 444
fax : 055 / 72 99 445
E-mail: 
bena@bena.sk
 
Servisné stredisko, miesto výjazdu - Košice
Servisné stredisko, miesto výjazdu - Žilina
Servisné stredisko, miesto výjazdu - B.Bystrica
Servisné stredisko, miesto výjazdu - Kežmarok